Zapisy on-line

Wybierz, którego obozu ma dotyczyć zgłoszenie

Sezon

Obóz

Turnus


Podaj dane osoby, która ma zostać zapisana na obóz

Imię i nazwisko

PESEL

E-mail kontaktowy

Telefon rodzica lub opiekuna prawnego

Numer i seria paszportu lub dowodu osobistego uczestnika (przy wyjeździe zagranicznym)

Dane adresowe

Adres zameldowania

Adres korespondencyjny (Pozostaw pusty jeżeli jest taki sam jak adres zameldowania)

Dane do faktury (pozostaw puste jeżeli nie chcesz faktury

Imię i nazwisko, nr pesel, adres zameldowania i uwagi dot. treści, które maja być ujęte na fakturze

Dodatkowe informacje

Narty

Snowboard

Wypożyczenie sprzętu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przewożenie samochodem prywatnym

Zgoda na robienie zdjęć i filmów oraz publikowanie ich na stronach Aktivy