Zapisy on-line

  Wybierz, którego obozu ma dotyczyć zgłoszenie

  Sezon

  Obóz

  Turnus


  Podaj dane osoby, która ma zostać zapisana na obóz

  Imię i nazwisko

  PESEL

  E-mail kontaktowy

  Telefon rodzica lub opiekuna prawnego

  Numer i seria paszportu lub dowodu osobistego uczestnika (przy wyjeździe zagranicznym)

  Dane adresowe

  Adres zameldowania

  Adres korespondencyjny (Pozostaw pusty jeżeli jest taki sam jak adres zameldowania)

  Dane do faktury (pozostaw puste jeżeli nie chcesz faktury

  Imię i nazwisko, nr pesel, adres zameldowania i uwagi dot. treści, które maja być ujęte na fakturze

  Dodatkowe informacje

  Narty

  Snowboard

  Wypożyczenie sprzętu

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Zgoda na przewożenie samochodem prywatnym

  Zgoda na robienie zdjęć i filmów oraz publikowanie ich na stronach Aktivy